Over ons

‘Het tegengaan van de verspilling van energie (sluipverbruik)’, vanuit die gedachte voert Solar Bell, haar ondernemende activiteiten uit.

De Solar Bell is het eerste product dat sluipverbruik tegengaat. De Solar Bell laat de deurbel op zonne-energie werken. Een normale elektrische deurbel heeft een transformator die 24/7 stroom verbruikt, sluipverbruik. Als u die transformator vervangt door de Solar Bell laat u de zon de energie opwekken. Met deze kleine energieopwekking kan in verhouding veel elektrische energie worden bespaard. Bij toepassing op alle deurbellen in Europa kunnen we twee fulltime draaiende kolencentrales sluiten.